HomeMap
APLR
 
English version

მიწის გადასახადები/საპრივატიზებო ფასები

2011 წლის იანვრიდან საქართველოში სასოფლო-სამეურნეო მიწაზე ქონების გადასახადის ახალი განაკვეთები და ახალი საპრივატიზებო ფასები ამოქმედდა

საქართველოს 2010 წლის 17 სექტემბრის საგადასახადო კოდექსის 204-ე მუხლის პირველი ნაწილის “ა” ქვეპუნქტის შესაბამისად საქართველოს მთავრობამ 2010 წლის 23 დეკემბრის #394 დადგენილებით დაამტკიცა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადის წლიური საბაზისო განაკვეთები, რომლებიც ძალაში შევიდა 2011 წლის 1 იანვრიდან. 

სასოფლო მიწაზე ქონების გადასახადის წლიური საბაზისო განაკვეთები განისაზღვრა ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულების, მიწის ხარისხის და კატეგორიების მიხედვით, ერთ ჰექტარზე გაანგარიშებით ლარებში.  

 მიწაზე ქონების გადასახადის საბაზისო განაკვეთები სახნავ მიწაზე: 

 

ადმინისტრაციული ერთეულის დასახელება

საბაზისო განაკვეთი (ლარი/ჰა)

მიწის ხარისხი

კარგი

მწირი

1. თბილისი (გარდა თბილისის დასახლებებისა (სოფლებისა)), მარნეული

100

74

2. ბოლნისი, გარდაბანი, თბილისის დასახლებები (სოფლები): წავკისი, კოჯორი, ტაბახმელა, შინდისი, დიდება, კვესეთი, სამადლო, კიკეთი, ნასაგურალი, ახალდაბა, დიდი ლილო, ვარკეთილი

95

70

 

3. რუსთავი, ბათუმი, გაგრა, გალი, გუდაუთა, გულრიფში, ოჩამჩირე, სოხუმი, ტყვარჩელი

94

70

4. ქობულეთი, ხელვაჩაური, გურჯაანი, დედოფლისწყარო

87

67

5. თელავი, ლაგოდეხი, სიღნაღი

86

65

6. ყვარელი, გორი, მცხეთა, ახმეტა, დმანისი, ერედვი, თიღვი, თბილისის დასახლებები (სოფლები): დიღომი, მშრალხევი, დაბა ზაჰესი, გლდანი, დიდგორი, ზურგოვანა, თელოვანა, ძველი ვეძისი, აგარაკი, თხინვალი, სოფელ გლდანიდან ავჭალის დასახლებამდე – საბაღე ნაკვეთები, გიორგიწმინდა – საბაღე ნაკვეთები, მუხიანის მიმდებარე საბაღე ნაკვეთები, ხევძმარის მიმდებარე ,,ავშიანის“ დასახლება, ლოტკინის დასახლება – სანერგე მეურნეობა, რესის მიმდებარე დასახლება, თბილისის ზღვის არსებული დასახლება

82

64

7. კასპი, თეთრიწყარო, სამტრედია

81

63

8. საგარეჯო, ქარელი, ხაშური

79

63

9. ქურთა, წალკა

77

62

10. აბაშა, ზუგდიდი

77

61

11. ახალქალაქი, ახალციხე

77

62

12. მარტვილი, სენაკი, ხობი, ფოთი

76

60

13. ნინოწმინდა

76

60

14. ახალგორი, ვანი, ზესტაფონი, ლანჩხუთი, ოზურგეთი

73

58

15. ბაღდათი, თერჯოლა, ხონი, ქუთაისი

71

58

16. წალენჯიხა, წყალტუბო, ჩხოროწყუ

67

56

17. საჩხერე, ცაგერი, ცხინვალი

65

55

18. ამბროლაური, დუშეთი, თიანეთი, ადიგენი, ბორჯომი

61

54

19. ასპინძა, ტყიბული, ხულო, ქედა

60

52

20. შუახევი, ხარაგაული, ჭიათურა, ლენტეხი, ონი, ჩოხატაური, მესტია, სტეფანწმინდა, ჯავა

56

51.

 

 

  მიწაზე ქონების გადასახადი სათიბებზე და საძოვრებზე:

ადმინისტრაციული ერთეულის დასახელება

საბაზისო განაკვეთი (ლარი/ჰა)

 

სათიბები

საძოვრები

გაკულტურებული

 

 

 

სათიბები

საძოვრები

1. აბაშა, ახალქალაქი, გორი, ბათუმი, ბოლნისი, გაგრა, გალი, გარდაბანი, გუდაუთა, გულრიფში, გურჯაანი, დედოფლისწყარო, დმანისი, ზუგდიდი, თბილისი, თეთრიწყარო, თელავი, ლაგოდეხი, ლანჩხუთი, მარნეული, მცხეთა, ნინოწმინდა, ოზურგეთი, ოჩამჩირე, რუსთავი, სამტრედია, სენაკი, სიღნაღი, სოხუმი, ქუთაისი, ქობულეთი, ყვარელი, წალკა, წყალტუბო, ხელვაჩაური, ხობი, ფოთი

 

18

15

20

16

2. ადიგენი, ასპინძა, ახალგორი, ბაღდათი, ბორჯომი, ვანი, ზესტაფონი, თერჯოლა, თიანეთი, კასპი, მარტვილი, საგარეჯო, საჩხერე, ტყიბული, ქარელი, ქედა, შუახევი, ჩოხატაური, ჩხოროწყუ, წალენჯიხა, ხარაგაული, ხაშური, ხონი, ხულო, ახალციხე

 

16

10

19

15

 

3. ამბროლაური, ახმეტა, დუშეთი, ლენტეხი, მესტია, ონი, ყაზბეგი, ცაგერი, ცხინვალი, ჭიათურა, ჯავა

2,5

1,5

16

10;

  

კერძო საკუთრებაში არსებულ სასოფლო-სამეურნეო მიწაზე ქონების გადასახადთან დაკავშირებით მოქმედებს შემდეგი შეღავათები:

 

მიწის გადასახადისგან თავისუფლდება:

 

-    სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები, რომელთა ნაყოფიერი ფენაც სანახევროდ ან უფრო მეტადაა დაზიანებული სტიქიის შედეგად;

-    2004 წლის 1 მარტის მდგომარეობით ფიზიკური პირის საკუთრებაში არსებული 5 ჰექტრამდე ფართობის სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები;

-    სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები, რომლებზე მოწუელი მოსავლის ნახევარზე მეტი განადგურდა  სტიქიის (ქარიშხლის, სეტყვის, გვალვის, წყალდიდობის) და სხვა ფორს-მაჟორული შემთხვევების შედეგად. მიწაზე ქონების გადასახადისგან განთავისუფლების საფუძველია ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს გადაწყვეტილება, რომელიც მიიღება საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაბამის ტერიტორიულ ორგანოსთან შეთანხმებით. კომისიის დასკვნა დგება ორჯერ: სტიქიის დამთავრების მომენტიდან 2 კვირის ვადაში და მოსავლის აღების წინ.

 

მიწის გადასახდისგან თავისუფლდებიან:

 

-    ფიზიკური და იურიდიული პირები, რომელთაც მიიღეს ახალასათვისებელი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწები - მიღებიდან 5 წლის განმავლობაში;

-    ნასოფლარის ტერიტორიაზე, აგრეთვე განსახლების სახელმწიფო ღონისძიებათა შესაბამისად დასახლებულ მოქალაქეთა ოჯახები ამ ტერიტორიაზე არსებულ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკეთებზე – დასახლებიდან 5 წლის განმავლობაში;

-    მეორე მსოფლიო ომის ინვალიდები და მათთან გათანაბრებული პირები პრივატიზების წესით მიღებულ მიწის ნაკვეთებზე;

-    “მაღალმთიანი რაიონების სოციალურ-ეკონომიკური და კულტურული განვითარების შესახებ” საქართველოს კანონით განსაზღვრული, კავკასიონის ქედის ჩრდილოეთ და სამხრეთ ფერდობებზე განლაგებული რაიონებისა და აჭარა-გურიის მთიანეთის სოფლების, თემებისა და დაბების მცხოვრებნი აღნიშნულ ტერიტორიებზე არსებულ მიწის ნაკვეთებზე. სამხრეთ საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრებთ მოცემულ ტერიტორიებზე არსებულ მიწის ნაკვეთებზე ქონების გადასახადი უმცირდებათ 50 პროცენტით.

 

 

2011 წლის იანვრიდან ასევე შეიცვალა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საწყისი საპრივატიზებო ფასები.

 

საპრივატიზებო ფასები განისაზღვრა საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 13 იანვრის #15 დადგენილებით “სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული, იჯარით გაცემული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზებისას და იჯარით გაუცემელი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის აუქციონის ფორმით პრივატიზებისას მიწის ნაკვეთის საწყისი საფასურის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულების მიხედვით დამტკიცების თაობაზე”.

 

თუმცა, თუ იჯარით გაცემული სასოფლო მიწის პირდაპირი ფორმით პრივატიზებაზე შესაბამისი განცხადებები წარდგენილია 2011 წლის 1 იანვრამდე, საპრივატიზებო ფასის დადგენისას გამოიყენება 2011 წლის 1 იანვრამდე არსებული საპრივატიზებო ფასის განსაზღვრის წესი.

 

 

სასოფლო მიწის საპრივატიზებო ფასები:

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის

ფასები კატეგორიის მიხედვით

N

ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეული

1 ჰა/ლარი

სახნავი

სათიბი

საძოვარი

1

თბილისი

1000

200

135

2

მარნეული

1000

200

135

3

ბოლნისი

1000

200

135

4

რუსთავი

1000

200

135

5

გარდაბანი

1000

200

135

6

დედოფლისწყარო

1000

200

135

7

გურჯაანი

1000

200

135

8

თელავი

1000

200

135

9

სიღნაღი

1000

200

135

10

ლაგოდეხი

1000

200

135

11

მცხეთა

1000

200

135

12

ყვარელი

1000

200

135

13

ახმეტა

1000

200

135

14

გორი

1000

200

135

15

დმანისი

1000

200

135

16

ბათუმი

1000

200

135

17

ქობულეთი

1000

200

135

18

ხელვაჩაური

1000

200

135

19

კასპი

700

200

135

20

თეთრიწყარო

700

200

135

21

სამტრედია

700

200

135

22

საგარეჯო

700

200

135

23

ხაშური

700

200

135

24

ქარელი

700

200

135

25

ახალციხე

700

200

135

26

ახალქალაქი

700

200

135

27

წალკა

700

200

135

28

ზუგდიდი

700

200

135

29

აბაშა

700

200

135

30

ფოთი

700

200

135

31

სენაკი

700

200

135

32

ხობი

700

200

135

33

მარტვილი

700

200

135

34

ნინოწმინდა

700

200

135

35

ახალგორი

500

200

135

36

ზესტაფონი

500

200

135

37

ვანი

500

200

135

38

ოზურგეთი

500

200

135

39

ლანჩხუთი

500

200

135

40

ქუთაისი

500

200

135

41

თერჯოლა

500

200

135

42

ბაღდათი

500

200

135

43

ხონი

500

200

135

44

ჩხოროწყუ

500

200

135

45

წალენჯიხა

500

200

135

46

წყალტუბო

500

200

135

47

ცაგერი

500

200

135

48

საჩხერე

500

200

135

49

ბორჯომი

300

200

135

50

ადიგენი

300

200

135

51

დუშეთი

300

200

135

52

თიანეთი

300

200

135

53

ბროლაური

300

200

135

54

ასპინძა

300

200

135

55

ტყიბული

300

200

135

56

მესტია

300

200

135

57

ყაზბეგი

300

200

135

58

ჭიათურა

300

200

135

59

ლენტეხი

300

200

135

60

ონი

300

200

135

61

ხარაგაული

300

200

135

62

ჩოხატაური

300

200

135

63

ხულო

300

200

135

64

შუახევი

300

200

135

65

ქედა

300

200

135